Την Κυριακή 12/12/2021 συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση:

Πρόεδρος: Βλάχος Β. Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Χρήστου Λάμπρος
Γραμματέας: Γαλάζιου Σούλα
Ταμίας: Χρήστου Δημήτρης
Μέλη:
Λάγιου Ελένη
Χάρης Ν. Χρήστου
Παπαχρίστου Αλέξανδρος

Όλα τα μέλη του Δ. Σ είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε.
Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τον σύλλογο και το χωριό μας.

follow me @AlexPap