Την Τρίτη 12/3/2024 συνήλθε το Δ.Σ. του Συλλόγου και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση:

Πρόεδρος: Βλάχος Β. Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Χρήστου Λάμπρος
Γραμματέας: Γαλάζιου Αναστασία
Ταμίας: Χρήστου Δημήτρης
Μέλη:
Λάγιου Ελένη
Χρήστου Θεοχάρης
Παπαχρίστου Αλέξανδρος

Αντιπρόσωποι του Συλλόγου για την Πανηπειρωτική και για την Ομοσπονδία εκλέχθηκαν οι παρακάτω,
Πανηπειρωτική:
Χρήστου Γιάννης
Χρήστου Λάμπρος
Βλάχος Πέτρος

Ομοσπονδία:
Βλάχος Β Χρήστος
Βλάχος Πέτρος
Γαλάζιος Κωνσταντίνος
Χρήστου Ιωάννης
Χρήστου Θεοχάρης

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο site.
Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τον σύλλογο και το χωριό μας.

Κατηγορίες: Νέα Συλλόγου

follow me @AlexPap